Personuppgiftspolicy och användarvillkor för Loyds Industri i sina digitala kanaler

 Användning av personuppgifter och användarvillkor

 

Vi i Loyds Industri åtar sig att beskydda dina personuppgifter. Personuppgiftspolicyn och användarvillkoren (dessa benämns hädanefter som ”villkoren”) gäller för våra webbsidor och övriga digitala tjänster som till exempel loydsguiden, e-postprenumeration, och registrering av information genom skärmar (”digitala kanaler”).

Villkoren styr allt vi gör innan insamling, behandling och användning av data. Det inkluderar också din rätt att se över, ändra och ta bort personlig information av dig. Vid nyttjande av våra digitala kanaler samtycker du till villkoren. Om du är oenig med den praxis som vi har gällande data som är beskriven i dessa villkor så bör du undvika att använda dig av våra digitala kanaler.

 

Denna versionen (v1.0) är uppdaterad 12.03.2018.

 A. Personuppgiftpolicy

 1. Terminologi

Här definierar vi några viktiga begrepp:

 • Personuppgifter är enbart information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som individ. Se avsnittet ”Vilka personuppgifter behandlar vi?”, för information kring vad för slags information vi behandlar.
 • Anonym information är information som vi har avlägsnat alla identifierbara element på så att du som privatperson inte längre kan kopplas till de uppgifterna.
 • Behandling av personuppgifter är någon form av användning av personuppgifter, även inkluderat insamling, lagring, sammanställning, utlämning och slängning.
 • Våra ”digitala kanaler” omfattar våra webbsidor och övriga digitala tjänster som till exempel Loydsguiden, e-postprenumeration, och registrering av information genom skärmar.

2. Hur samlar vi in personuppgifter?

Information vi samlar in om dig beror på vilken av våra digitala kanaler du använder, samt vilka upplysningar du ger oss vid köp, registrering, eller andra sammanhang.

Vi samlar in personuppgifter som:

 • Du uppger till oss, som till exempel när du köper eller registrerar dig för våra tjänster, prenumeration på våra nyhetsbrev, bloggar och guider, fyller i formulär, eller kontaktar oss.
 • Registreras automatiskt när du använder våra digitala kanaler

Du har ingen plikt att uppge personuppgifter till oss, men om du väljer att inte göra det så kan vi eventuellt inte tillhandahålla vissa av våra tjänster så som till exempel fakturering eller sända dig information som du önskar.

 3. Vilka personuppgifter BEHANDLAR vi?

Vi behandlar personuppgifter inom följande kategorier: 

 • Grundläggande information, till exempel namn, arbetsgivare, arbetstitel, och kontaktupplysningar.
 • Demografisk information, som till exempel födelsedatum och kön.
 • Upplysningar som kundrelation, som till exempel orderuppgifter, betalningsinformation, marknadsföringstillåtelser, och kontakt med support.
 • Uppgifter genererade i samband med nyttjande av våra digitala kanaler, till exempel teknisk information om enheten man använder när man besöker våra digitala kanaler (här inkluderas datum och tid, typ av mobiltelefon/dator, operativsystem, webbläsare, IP-adress, skärmstorlek med mera). Läs mer under ”Navigationsinformation” som tar upp detta mer grundligt.
 • Upplysningar i anknytning till identifiering och registrering av en kund eller användare som till exempel information om dennes identitet och lösenord.
 • Eventuellt andra upplysningar som är lagrade med ditt samtycke. Du kommer i sådana fall att få specifik information kring vilka upplysningar vi lagrar, samt hur dessa används när vi ber om ditt samtycke.

 

Våra digitala kanaler riktar sig inte till barn under 13 år. Vi lagrar heller inte medvetet information om barn under 13 år. Om det påträffats att vi lagrat information om barn under 13 år, så ber vi dig att skriftligt kontakta oss så att vi kan slänga denna informationen.

4. Navigationsinformation

Informationsfångare (cookies)

Vi använder informationsfångare (cookies) och liknande teknologier i våra digitala kanaler. Informationsfångare hjälper oss till att fastställa vilka delar av våra digitala kanaler som är mer populära, dessutom vilka sidor som användarna besöker, samt hur länge de använder dem. Denna typ av information används bland annat till analys av tjänster och mätning av annonsering på nätet. Läs mer om vår användning av information i punkt 9.

 Loggfiler

Information om din enhets specifikationer, programvara och ditt besök, samlas in automatiskt av oss. Denna typ av information kan till exempel inkludera din IP-adress, typ av webbläsare, domännamn, internetleverantör, filer (HTML-sidor, grafik m.m.), operativsystem, tillgångstid, och hur du kom till våra digitala kanaler.

 Spårningspixlar (Till exempel Clear gifs, web beacons, web bugs)

Vi använder spårningspixlar (även kallat för clear gifs, web bugs), som hjälper oss med att förbättra våra digitala kanaler genom att berätta för oss vilket innehåll som blir visat. Spårningspixlar är små grafikelement med en unik identifikator, lik funktionen till informationsinfångare, och används till att spåra beteende till användare på nätet. Till skillnad från informationsinfångare, som sparas på användarens hårddisk, är spårningspixlar osynliga och inbakade i våra digitala kanaler, eller i e-post. Detta låter oss att mäta effekten av vår marknadsföring. Vi knyter informationen vi samlar upp via e-post till kundens personliga information.

Reklam

Vi använder tredjepartsinformationsinsamlare när vi annonserar på nätet. Dessa använder informationsinsamlare och spårningsteknik för att samla in information om dina aktiviteter och andra webbsidor för att kunna erbjuda dig personligt anpassad marknadsföring baserat på dina intressen. Om du inte längre önskar att ta emot sådan information som har som uppgift att vara anpassad till dina intressen, kan du avregistrera dig på denna webbplatsen: http://www.youronlinechoices.eu/.

Notera att detta ej avskärmar dig från alla typer av reklam, utan du kommer att fortsätta att få generisk reklam.

5. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder informationen vi sparar om dig till följande:

 • Leverera tjänster: Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla, och leverera tjänster till dig. Till exempel behandlar vi dina uppgifter i förbindelse med:
  • Leverans av innehåll när du efterfrågar det, till exempel e-post till mottagare som anmält sig till nyhetsbrev, eller prenumererar på blogguppdateringar.
  • Identifiering av kunder
  • Fakturering och betalningsuppföljning, och
  • Reklamationer, kundservice och klagomålshantering
 • Utveckling och analys: Vi behandlar personuppgifter för att förbättra och vidareutveckla våra tjänster och digitala kanaler.
 • Sälj och marknadsföring: vi använder anonymiserad data och personuppgifter för marknadsföringssyfte. Dessa aktiviteterna nedan inkluderar marknadsföring:
  • Skapa målgrupper för marknadsföring
  • Anpassa och rätta marknadsföringen, till exempel med att ge rekommendationer eller målgruppsanpassat innehåll i våra digitala kanaler.
  • Utskick av nyhetsbrev och andra former av direkt marknadsföring när detta är valt
  • Maknadsanalyser, kundnöjdhetsundersökningar med mera
  • Tvätta kontaktinformation så att vi kan kommunicera med dig genom Facebook, Google och andra digitala aktörer genom dessa kanaler
 • Informationssäkerhet och missbruk av tjänster: vi vill kunna behandla personuppgifter för att kunna ha god säkerhet i våra digitala kanaler. Vi vill också kunna behandla personuppgifter för att förhindra och motverka olika typer av missbruk.
 • Följa regelverk och lagar: Vi behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla våra plikter enligt lag. Detta förekommer till exempel i relation till redovisning och att kunna ge myndigheter relevant önskad information i relation till svensk lagstiftning.
 • Andra saker som du har gett ditt samtycke till: Vi vill kunna använda dina uppgifter till det som du specifikt ger oss samtycke till.
 • Vi behandlar primärt personuppgifter baserat på samtycke. När behandlingen sker baserat på samtycke kan du när som helst ta tillbaka sitt samtycke.

6. Hur skyddar vi dina uppgifter?

Att skydda dina personuppgifter är av hög prioritet för oss, och vi arbetar kontinuerligt för att skydda dina personuppgifter och annan konfidentiell information. Säkerhetsarbetet omfattar både fysiska, tekniska och administrativa aktiviteter, även inkluderat skydd från personal, information, IT-infrastruktur, internt- och offentligt nät, samt kontorsbyggnader och tekniska faciliteter.

Säkerhetsarbetet innebär också att vi regelbundet utför riskutvärdering och genomgångar av olika faktorer som tillgänglig teknologi, företagsbehov, och lagstadgande. Detta ska säkra att vi alltid har tillräckligt säkerhetskrav, så att vi kan förhindra att personuppgifter kommer i fel händer.

7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Vi vill kunna lämna ut personuppgifter till:

 • Databehandlare som arbetar som underleverantörer till oss och behandlar dina personuppgifter som våra egna. Sådana underleverantörer kan inte bruka dessa personuppgifter till något annat än att utföra tjänsten som är avtalad med oss. Vi tar särskillt ansvar för att hanteringsregler som underleverantörer efterföljer i enighet med oss och svensk personuppgiftlag, och särskilt där databehandlare är lokaliserade i ett land utanför Sverige eller EU.
 • Andra parter med ditt samtycke

Vi kan också lämna ut information vid följande tillfällen:

 • Vid tillfällen då lagen kräver, till exempel vid krav från domstol, polis, eller andra offentliga myndigheter i relation till stränga i förhand redan definierade processer.
 • I samband med förvärv som tillexempel i samband med fusion, uppköp, försäljning av våra tillgångar eller överföring av tjänster till annat sällskap. Vid dessa tillfällen så blir du informerad via e-post och/eller via information från våra digitala kanaler om eventuella ändringar i ägandeskap, användning av din information och val du måste ha angående din personliga information.

8. Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi vill spara dina uppgifter så länge som det är nödvändigt att spara dem för att kunna uppfylla de krav som är angivna i villkoren, om inte en längre lagringsperiod införs eller tillåts enligt gällande lag.

Personuppgifterna lagras så länge som du har en aktiv relation till oss eller våra digitala kanaler, till dess att du själv ber oss om att glömma dig och slänga dina lagrade uppgifter som vi har. Vi definierar en relation till oss eller våra digitala kanaler med att (i) vara kund hos oss (ii) har gett samtycka till att ta emot epostmarknadsföring från oss (iii) aktivt bett om kontakt med oss via sociala medier, elektroniska meddelanden, eller elektroniska formulär. (iv) vara aktiv i våra digitala kanaler efter det att du gett samtycke. Relation definieras som aktiv eftersom att du utövats ovanstående aktiviteter inom loppet av 24 månader.

Att behålla anonymiserad information omfattas inte av sådana begränsningar eller krav.

Vi försöker även att säkra så att personuppgifter och annan kundinformation är uppdaterad och korrekt, och att vi ej lagrar information som är onödig i förhållande till den behandling som vi gör av personuppgifter.

9. Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies och liknande teknologier i våra digitala kanaler. Cookies hjälper oss att förstå vilka av våra digitala kanaler som är mest populära, och vilka sidor som besöks, samt hur länge de besöks. Informationen används till exempel för prestanda,  utveckling och analys av tjänster och målsättningar av annonsering på internet.

Du finner uppdaterad information här om hur vi använder cookies.

Vi kan kombinera information från cookies med andra uppgifter vi har registrerat om dig och din kundrelation till oss när du gett ditt samtycke till detta eller när det är lagligt rätt.

Genom att använda våra digitala kanaler med en webbläsare vars inställningar gör det möjligt för oss att lagra cookies på enheten så samtycker du till vår användning av cookies.

Våra webbplatser kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, produkter och tjänster, och sociala medier (till exempel Facebooks digitala tilläggsmoduler). Tredjepartstjänster eller tredjepartapplikationer som är tillgängliga på våra webbplatser följer regler för tredjepartsanvändning av personuppgifter. Vi uppmanar dig till att göra dig bekant med dessa regler för tredjepartshantering av personuppgifter.

10. Vilka är dina rättigheter och valmöjligheter?

Du har rätt till att:

 • Veta vilken information vi har registrerat om dig,
 • Kräva att felaktig, onödvändiga, ofullständiga eller utdaterade personuppgifter rättas eller slängs.
 • Ta tillbaka, eller begränsa eventuellt samtycke till att behandla personuppgifter som du gett till oss. Var likväl uppmärksam på att detta kan leda till att vi ej kan leverera våra tjänster till dig.
 • Deaktivera insamling av data för Google Analytics.

Vi är angelägna om att en ansvarsfull och hållbar verksamhet. Om du tror att vi inte följer dessa villkor eller gällande lagstiftning, kan du överklaga till oss eller eventuellt till Datatillsynsmyndigheten.

11. Ändringar i villkoren

 Alt eftersom vår verksamhet och våra verktyg utvecklar sig så kan vi ha behov av att uppdatera villkoren. Vi uppmanar dig därför att gå igenom villkoren regelbundet. Vid större ändringar vill vi också kunna försöka att kontakta dig direkt genom kanaler som till exempel e-post eller information i våra digitala kanaler.

12. Hur kontaktar du oss?

Loyds Industri (org. nr. 913 997 174), Bredmyra 3, 1739 Borgenhaugen Norge är ansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Vid frågor och förfrågningar angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss på  0047 69 97 15 00, eller så kan du kontakta Markedsdirektør: eirik.lier@loyds.no

 B. Användarvillkor

Vid användning av våra digitala kanaler accepterar du följande punker för användning:

1. Användning

Du kan enbart använda innehåll från våra digitala kanaler för icke kommersiellt, privat bruk och/eller i enighet med användarvillkoren.

 2. Förbjuden användning

För att nyttja våra digitala kanaler erhåller du dig till att du inte vill:

 • Använda våra digitala kanaler om din användning strider mot dessa användarvillkor
 • Kopiera, modifiera, eller imitera arbetet, dekonstruera eller demontera sidan, eller på annat sätt försöka att uppta källkoden eller tillsätta en tredjepart till att göra detta.
 • Sälja, tilldela, vidarelicensera, distribuera, utnyttja kommersiellt, eller på att sätt överföra rättigheter eller tillgångar för en tredjepart, innehåll, eller tjänster på något sätt.
 • Använda eller starta ett automatiserat system, inkluderat, men inte begränsat till: robotar, spiders eller offline readers som använder sidan på ett sätt som sänder förfrågningar till servern under en given tidsperiod som man rimligen kan anta att en människa kan producera genom att använda vanliga webbläsare.
 • Använda våra digitala kanaler på ett sätt som ödelägger, deaktiverar, överbelastar eller försämrar kanalerna eller förstör andra parters användning och glädje av kanalerna.
 • Spegla eller inkludera kanalerna helt eller delvis i någon annan kanal
 • Försöka att få oaktoriserad tillgång till våra digitala kanaler
 • Få tillgång till de digitala kanalerna på ett eller annat sätt utanför de ramarna som Loyds Industri erbjuder som tillgång till de digitala kanalerna.
 • Nyttja våra digitala kanaler för ett annat ändamål eller på ett annat sätt som är förbjudet i villkoren.
 • Eventuell obehörig användning av innehållet eller av kanalerna som kan bryta mot patent, upphovsrätt, varumärken och andra lagar.

 3. Upphovsrätt och varumärke

Våra digitala kanaler är skyddade av gällande immateriella rättigheter och andra lagar, inkluderat lagar om beskyddande av varumärken och upphovsrätt. Våra digitala kanaler, inkluderat all copyright i kanalerna, tillhör och är Loyds industri eller licensgivares (om det är någon) egendom. Loyds Industri har upphovsrätt till innehållet. Om det ej har givits specifik tillåtelse att använda specifikt innehåll så skall innehållet inte kopieras, reproduceras, ändras, publiceras, laddas upp, postas, överföras, utföras eller distribueras på något sätt, och du godtar att inte ändra, hyra, låna, sälja, distribuera, broad casta, eller upprätta imiterat arbete av innehållet på sidan, delvis eller i sin helhet, på något sätt. Loyds Industris logo och andra kännetecken som används av Loyds Industri är varumärke och Loyds Industris egendom.

4. Information och material du delar och registrerar hos oss

Du garanterar att du har nödvändiga rättigheter till material som du registrerar eller delar i våra digitala kanaler och att du ger oss godkännande till att använda och publicera detta materialet. Du garanterar att du inte har för avsikt att bedra eller ge missledande information, och att materialet du levererar inte bryter mot dessa användarvillkor. 

5. Länkar till tredjepartswebbplatser

Länkar till, eller information om, tredjepartswebbplatser är enbart menat för din bekvämlighet. Om du använder dessa länkarna kommer du att lämna våra digitala kanaler. Sådana länkar eller information betyder inte att Loyds Industri bidrar, rekommenderar eller sponsrar tredjepartswebbplatser, eller informationen där. Loyds Industri ansvarar inte för tillgängligheten till dessa webbplatser. Loyds Industri är inte ansvariga eller förpliktigad till sådana webbplatser eller innehållet på dessa. Om du använder länkarna till dessa externa webbplatser kommer du att lämna våra digitala kanaler och kommer därför att vara under de gällande användarvillkor och personuppgiftpolicy som gäller på dessa webbplatser.

6. Nedladdning av filer

Loyds Industri kan inte garantera att filerna som är tillgängliga för nedladdning via våra digitala kanaler är fria från virus, eller annan skadlig datakod, filer, eller program.

7. Begränsning av ansvar

Loyds Industri och våra tjänsteleverantörer, licensgivare och leverantörer ger ingen garanti på att våra digitala kanaler eller att innehållet är uppdaterat, pålitligt, tillgängligt, tidsriktigt, säkert eller korrekt. All information, programvara, produkter, tjänster, och grafiska element erbjuds utan någon form av garanti.

Så långt som det låter sig göras innanför lagsstiftningen ska Loyds Industri och dess tjänsteleverantörer, licensgivare, eller leverantörer inte under några omständigheter hållas ansvariga för eventuella förluster eller skador i någon form, som uppstått i förbindelse med användning av våra digitala kanaler, oavsett om det är baserat på ett kontrakt, ersättning, försummelse, ansvar och även om Loyds Industri eller någon av Loyds Industris partners har blivit informerad om risken för en skada.

8. Ersättning

Du förstår och godtar att du personligen står som ansvarig för ett beteende i våra digitala kanaler. Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Loyds Industri, deras moderbolag, dotterbolag, berörda bolag, partners, licensgivare, anställda, agenter och alla informationstjänster från tredje part utanför skada från och mot alla krav, förluster, utgifter, skador och kostnader (inkluderat, men inte begränsat till direkta, tillfälliga, följdskador och indirekta skador) och realistiska advokatutgifter som är ett resultat av eller på grund av användning av, missbruk, eller oförmåga till att använda våra digitala kanaler eller innehåll, eller eventuella brott